Sharjah

Address

​901 Al Durrah Towers
PO Box 30681
Al Majaz, Sharjah
UAE

Email Address

rahim@thahabi.ae

Phone

+97 1 6 556 8301

Website Address

http://www.thahabi.ae